Monthly Archives: februarie 2016

Ce facem cu opiniile altora despre noi?

Ce facem cu opiniile altora despre noi?

Romani 15 14. În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. 15. Totuşi, ici c ...

STUDIU BIBLIC în baza textului din Isaia 53

STUDIU BIBLIC în baza textului din Isaia 53

Isaia 52:12-15 13. "Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 14. După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază - atât de schimonosită Îi era faţa şi atât de mult se deosebea în ...

Cum să procedăm când avem opinii diferite?

Cum să procedăm când avem opinii diferite?

Romani 15 1. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine. 2. Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora. 3. Căci şi Hrist ...

Валериу Гилецкий и Валерий Осталеп в программе 1+1

Валериу Гилецкий и Валерий Осталеп в программе 1+1

Международный фактор для Молдовы. Этот аспект очень важен. Важен настолько, что некоторые политики и политологи вполне серьезно говорят о самом факте существования нашего государства. Появилось много информации, произо ...

Close