Category: Atitudini

Марш без страха

Марш без страха

Говорят, что однажды один учёный-прогрессист сказал Богу: “Человечество больше не нуждается в Тебе. Мы достигли достаточного прогресса, сами прекрасно справляемся. Мы открыли ряд медикаментов, с помощью которых можно выл ...

Despre marşul "Fără Frică"

Despre marşul „Fără Frică”

Se spune că un savant progresist i-a zis într-o zi lui Dumnezeu: "Omenirea nu mai are nevoie de Tine. Am făcut suficiente progrese, ne descurcăm de minune și singuri. Am descoperit o serie de medicamente care tratează ce ...

Close