Category: Initiative

Proiectul de Lege privind combaterea discriminării

Proiectul de Lege privind combaterea discriminării

Am rămas profund întristat aflând despre decizia Guvernului de a înainta în Parlament proiectul de lege privind prevenirea și combaterea discriminării și mi-am dat încă odată seama că în spatele unor asemenea decizii pol ...

Modificări şi completări la Codul Muncii

Onorate Domnule Preşedinte al Parlamentului, Stimaţi Deputaţi, Daţi-mi voie, pentru început, să exprim un cuvânt de apreciere pentru autorii acestui proiect de lege. Modificarea a 41 de articole din Codul Muncii reprez ...

15 Mai – Ziua Familiei

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 07 mai intiativa legislativa prin care ziua de 15 mai este declarată Ziua Familiei. Chiar dacă la început includerea acestei chestiuni în ordinea de zi a Parlamentului a stârni ...

Ziua Familiei

Proiect HOTĂRÎRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 433 – XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova Parlamentul adoptă prezenta Hotărîre Art.I La ...

Close