Category: Reflecţii

STUDIU din profetul MICA: O judecată inedită

STUDIU din profetul MICA: O judecată inedită

Mica 6 1. Ascultaţi, dar, ce zice Domnul: "Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul!… 2. Ascultaţi, munţi, pricina Domnului şi luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci Domnul are ...

Aşteptarea - o parte integrantă a vieții

Aşteptarea – o parte integrantă a vieții

Proverbe 10 28. Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Proverbe 11 7. La moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită. Fa ...

Faţă în faţă cu moartea

Faţă în faţă cu moartea

Luca 23: 44. Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea. 45. Soarele s-a întunecat, şi perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc. 46. Isus a strigat ...

Rolurile partenerilor în familie

Rolurile partenerilor în familie

Genesa (Facerea) 5 1. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2. I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele ...

Close