Category: Reflecţii

5 аprile 2009 – Ziua Alegerilor

Dragi frați și surori, Vă mulțumesc pentru rugăciunile pe care le-ați înălțat în această perioadă atât pentru țara noastră, cât și pentru mine. Domnul să vă răsplătească și să-și reverse din belșug binecuvîntările Sale ...

5 апреля 2009 – День Выборов

Дорогие братья и сестры, Благодарю вас за ваши молитвы, которые вы вознесли в этот период, как за нашу страну, так и за меня. Пусть Бог воздаст вам и прольет Свои обильные благословения на нас, на наших детей и на нашу ...

Все голоса важны

(Am primit o copie a unui mesaj scris de un creștin din Chișinău, care a făcut o adresare la prietenii săi, îndemnîndu-i să voteze pentru PLDM, motivul prinicipal fiind că eu sunt pe lista lor  ...

Mesaje de susținere și încurajare

Am primit cîteva mesaje din satul Gotești și m-am bucurat foarte mult de susținerea lor și dorința acestor frați și surori de a oferi această încurajare acum la finele campaniei electorale. #gallery-1 { margi ...

Vizita la bisericile de la nord

Vizita la bisericile de la nord

Duminica, 22 martie, am vizitat patru biserici din nordul Moldovei. M-am bucurat să văd cum Dumnezeu lucrează într-un mod minunat prin bisericile evanghelice în satele din nord. Am văzut o mare sete pentru Cuvânt şi părt ...

Close