Category: Reflecţii

Rolul altarului

Rolul altarului

John Martin (British, 1789 - 1854 ), Joshua Commanding the Sun to Stand Still upon Gibeon, 1816, oil on canvas, Paul Mellon Fund Iosua 22 1. Atunci Iosua a chemat pe rubeniţi, pe gadiţi şi jumătate din seminţia lui Man ...

STUDIU Chemați la ascultare

STUDIU Chemați la ascultare

  Iosua 7 1. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Şi Dom ...

Iertaţi-vă unul pe altul

Iertaţi-vă unul pe altul

Filimon 1 1. Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, 2. către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către biserica din casa ...

Cu Dumnezeu în întuneric

Cu Dumnezeu în întuneric

1 Impăraţi (1 Regi) 19 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii. 2. Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: "Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, l ...

Potolirea Furtunii

Potolirea Furtunii

Marcu 4: 35. În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis: "Să trecem în partea cealaltă." 36. După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte c ...

Close