Category: Reflecţii

Strigătul de pe cruce

Strigătul de pe cruce

Matei 27: 45. De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, lama sabactani?", adică: "Dumnezeul Meu, Dum ...

Rolul altarului

Rolul altarului

John Martin (British, 1789 - 1854 ), Joshua Commanding the Sun to Stand Still upon Gibeon, 1816, oil on canvas, Paul Mellon Fund Iosua 22 1. Atunci Iosua a chemat pe rubeniţi, pe gadiţi şi jumătate din seminţia lui Man ...

STUDIU Chemați la ascultare

STUDIU Chemați la ascultare

  Iosua 7 1. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Şi Dom ...

Iertaţi-vă unul pe altul

Iertaţi-vă unul pe altul

Filimon 1 1. Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, 2. către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către biserica din casa ...

Close