Discursul în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Discursul în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Proiectul de rezoluţie precum şi proiectul de recomandare au drept obiectiv de a proteja persoanele LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transsexuali) de discriminări nejustificate, lucru de înţeles şi acceptabil, dar aceasta duce la limitarea şi chiar la negarea altor drepturi fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea de religie şi de familie, precum şi drepturile copiilor. După spusele Dlui Mullen, răspunsul la o discriminare fără justă cauză nu ar trebui să conducă la un conflict de drepturi.

Utilizarea unor concepte ambigue fără o definiţie legală clară, cum ar fi orientarea sexuală, identitatea de gen, identitatea de gen preferat şi homofobia, va limita libertatea de exprimare şi pot deveni instrumente de cenzură. Aşa cum s-a afirmat, în mod repetat, în cadrul Adunării, este că libertatea de exprimare este unul dintre cele mai importante drepturi ale omului. Libertatea de gîndire este unul dintre fundamentele unei societăţi democratice şi, în dimensiunea sa religioasă, este unul dintre elementele vitale care contribuie la identitatea credincioşilor şi conceptul lor despre lume şi viaţă. Îngrijorarea exprimată în proiectul de rezoluţie cu privire la discursul de ură al unor lideri politici, religioşi şi al unor lideri de altă natură civilă dă naştere la noi îngrijorări. În conformitate cu Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, niciodată nu a fost o crimă să-ţi exprimi  convingerea religioasă, şi nici nu ar trebui să fie vreodată. Rezoluţia trebuie să reafirme dreptul fundamental al persoanelor fizice şi al organizaţiilor religioase să acţioneze în conformitate cu convingerile lor morale şi religioase.

Articolul 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului prevede: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune şi de a căuta, primi şi răspîndi informaţii şi idei prin orice mijloace şi indiferent de frontierele de stat”.

Proiectul de rezoluţie subminează conceptul tradiţional al familiei şi a căsătoriei printr-un apel la statele membre să garanteze recunoaşterea legală a căsătoriei şi parteneriatele între persoane de acelaşi sex. În acest sens, se încalcă legea naturală şi suveranitatea naţională a statelor membre ale CE. Adunarea nu poate interveni în ceea ce priveşte marja de apreciere a statelor membre în a determina legalitatea şi moralitatea căsătoriei între persoane de acelaşi sex şi dreptul lor de a stabili programe de educaţie în şcoli. Articolul 12 din Convenţie, în mod expres spune că bărbaţii şi femeile au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie în conformitate cu legislaţia naţională ce reglementează exercitarea acestui drept. Este vital pentru Adunare să respecte suveranitatea naţională în astfel de chestiuni morale sensibile.

Reconstrucţia şi redefinirea căsătoriei şi a familiei va avea efecte profunde asupra bunăstării copiilor. Un motiv serios de îngrijorare este încercarea de a introduce în rezoluţie „dreptul la adopţia” copilului. Adunarea trebuie să aibă grijă de a proteja bunăstarea copiilor. Prin acceptarea dreptului la adopţie a cuplurilor de acelaşi sex se neagă dreptul copiilor de a fi crescuţi, acolo unde este posibil, de către o mamă şi un tată biologic. Căsătoria este o instituţie publică, care este în mod fundamental centrată pe copil. Dovezile sociale au demonstrat cu rezultate covîrşitoare că structura familiei contează mult pentru copii şi structura care-i ajută cel mai mult este cea a unei familii constituită din doi părinţi biologici.

Aş dori, în încheiere, să subliniez faptul că proiectul de rezoluţie şi proiectul de recomandare nu pot rămîne aşa cum sunt. În mod ironic, rezoluţia „invită statele membre să încurajeze dialogul între apărătorii naţionali ai drepturilor omului privind drepturile persoanelor LGBT şi instituţiile religioase”, deşi rezoluţia în sine nu este un rezultat al unui astfel de dialog. Deci, înainte de a încerca să ne răsucim mânile, propun, astfel cum sugerează rezoluţia, să avem un dialog deschis şi onest, bazat pe respect reciproc, în privinţa reformelor publice în ceea ce priveşte problemele referitoare la persoanele LGBT.

Close