Iertaţi-vă unul pe altul

Iertaţi-vă unul pe altul

Iertaţi-vă unul pe altul

Filimon 1
1. Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,

2. către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către biserica din casa ta:

3. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

4. Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,

5. pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.

6. Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.

7. În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.

8. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,

9. vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.

10. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim,

11. care altădată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie.

Close