„Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”

„Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”

Iată că sărbătorim din nou Învierea Domnului nostru Isus Cristos!
Chiar dacă la prima vedere această zi nu produce nici o schimbare în lumea de azi, totuşi trebuie să recunoaştem că ceea ce s-a întâmplat în ziua învierii a schimbat radical istoria omenirii. Prin puterea lui Dumnezeu viaţa a învins moartea şi tot prin aceeaşi putere noi am fost aduşi la viaţă împreună cu Cristos. Credinţa personală în faptul că Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi a schimbat şi continuă să schimbe milioane de vieţi omeneşti. Cine crede în înviere are în Isus o speranţă fără de sfârşit, iar cine nu crede este sortit unui sfârşit fără de speranţă.
De aceea, adresându-vă în această zi cele mai calduroase urări de sănătate, multă pace şi bucurie, vă îndemn, în ciuda tuturor greutăţilor şi încercărilor cu care ne confruntăm, să nu renunţăm cu nici un chip la credinţa care ne leagă de Cel ce este învierea şi viaţa!

Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că
Isus este Fiul lui Dumnezeu?

(1Ioan 5:5)

Fie ca în aceste zile salutul „Cristos a înviat!” confirmat de răspunsul „Cu adevărat a înviat!” să răsune în casele, bisericile, satele, oraşele noastre şi în întreaga Moldovă spre slava lui Dumnezeu Tatăl şi ca mărturie a credinţei noastre vii în Fiul care a biruit moartea!

Close