Saul şi Barnaba, puşi deoparte pentru misiunea între neamuri

Saul şi Barnaba, puşi deoparte pentru misiunea între neamuri

Saul şi Barnaba, puşi deoparte pentru misiunea între neamuri

valeriu ghiletchi isus salvatorulFaptele Apostolilor 13:1-3

"În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul.

Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: "Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat."

Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece".

Close