Scut legislativ pentru protecţia copiilor împotriva informaţiei negative

Scut legislativ pentru protecţia copiilor împotriva informaţiei negative

Scut legislativ pentru protecţia copiilor împotriva informaţiei negative

La 7 martie 2013, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, care stabilește un șir de responsabilități și interdicții în ceea ce privește distribuirea unei astfel de informații. Fiind unul din coautorii acestei legi, aș dori să menționez că necesitatea adoptării acestei legi a fost condiționată de situația alarmantă privind abuzurile față de copii și posibilitățile extinse de distribuire a informațiilor cu caracter obscen și imoral prin intermediul mass-mediei și resurselor electronice.

La 4 aprilie 2013, Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege, inițiat de domnul Ghenadie Ciobanu și subsemnatul, prin care se instituie sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor și limitelor ce țin de distribuirea informației cu impact negativ asupra copiilor, precum și în cazul desfășurării unor fapte îndreptate spre propagarea prostituției, pedofiliei, pornografiei sau altor relații decât cele legate de căsnicie și familie.


Proiect de Lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova, nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 -

Close