Calitățile unui misionar - Predică Valeriu Ghilețchi

Calitățile unui misionar - Predică Valeriu Ghilețchi

Calitățile unui misionar – Predică Valeriu Ghilețchi

misionarulpavel

1 Timotei 4:9-16

9. Iată un cuvânt adevărat şi cu totul vrednic de primit!

10. Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi.

11. Porunceşte şi învaţă aceste lucruri.

12. Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.

13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora.

14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor.

15. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi.

16. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.

NOTĂ: Studiu Biblic predicat pe 13 aprilie 2016 la Biserica "Isus Salvatorul"

Related Articles

Close