Cazul familiei Bodnariu dezbătut în Comisia pentru Egalitate şi Nediscriminare APCE

Cazul familiei Bodnariu dezbătut în Comisia pentru Egalitate şi Nediscriminare APCE

Cazul familiei Bodnariu dezbătut în Comisia pentru Egalitate şi Nediscriminare APCE

comisianediscriminareapce

Cazul familiei Bodnariu a ajuns pe masa de discuţii în Comisia pentru Egalitate şi Nediscriminare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei reunită miercuri, 02 decembrie la Paris. În cadrul dezbaterilor pe marginea raportului: "Protecţia drepturilor părinţilor şi copiilor aparţinând minorităţilor religioase" la care lucrează deputatul moldovean Valeriu Ghileţchi, din partea României a intervenit senatorul Titus Corlăţean.

Membrul delegaţiei Parlamentului României la APCE, Titus Corlăţean a prezentat situaţia familiei Bodnariu formată dintr-un cetăţean român şi un cetăţean norvegian, condamnând comportamentul abuziv al Serviciilor Sociale din Norvegia şi interpretarea abuzivă a principiului cu titlul: "interesul superior al copilului".

Titus Corlăţean a solicitat raportorului APCE să includă acest caz în raportul care va fi prezentat plenului Adunării și să investigheze cele întâmplate, astfel încât copiii să fie returnați părinților. Senatorul Corlățean a subliniat importantă că raportul să ofere linii directoare și reguli clare pentru statele membre în domeniul protecției drepturilor copiilor și părinților aparținând minorităților religioase, de natură să se armonizeze cu unele reguli de conduită deja stabilite prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit raportorului, deputatul moldovean, Valeriu Ghileţchi: "Măsurile luate de autorităţile norvegiene numără o serie de încălcări grave. Am auzit mai multe opinii pe marginea acestui caz şi urmează să le investigăm în cadrul proiectului la care sunt raportor. În urma dezbaterilor în cadrul comisiei am decis din partea delegaţilor Parlamentului Republicii Moldova şi ai României să adresăm o întrebare Consiliului de Miniștri, cerând să ne ofere explicații pe marginea acestui caz. Cu  mai multe detalii vom reveni pe parcurs", a punctat Președintele Comisiei Afaceri Sociale şi Dezvoltare Durabilă în cadrul APCE, deputatul moldovean, Valeriu Ghileţchi.

Echipa ŞtiriCreştine.ro menţionează că în sesiunea de iarnă APCE 2015, deputatul Valeriu Ghileţchi a venit cu iniţiativa de a prezenta un nou raport întitulat: "Protecţia drepturilor părinţilor şi copiilor aparţinând minorităţilor religioase".

Potrivit autorului: "Necesitatea unui astfel de proiect vine pe un fundal religios tot mai divers în Europa, lucru care deseori duce la discriminare pe criterii religioase. În cadrul elaborării raportului vor fi examinate dificultățile și constrângerile cu care se confruntă familiile care aparțin de minoritățile religioase. Scopul principal este elaborarea unei rezoluții care ar asigura libertatea de conștiință, în particular, dreptul părinților de a-și educa copiii în conformitate cu valorile şi convingerile lor religioase, drept stipulat în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Este important să ne asigurăm că legislațiile naționale nu includ sau nu introduc restricții nejustificate asupra drepturilor părinților de a-și crește și educa copiii în conformitate cu convingerile lor proprii. Coexistența pașnică a oamenilor cu convingeri religioase diferite sau fără nici o religie este condiționată, printre altele, de libertatea de gândire și de conștiință, iar afilierea religioasă a fiecăruia trebuie să fie recunoscută fără discriminare”, explică autorul proiectului, Valeriu Ghileţchi.

Comisia de Egalitate și Ne-discriminare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) convocată pe 09 septembrie la Paris, a adoptat Memorandumul introductiv pe marginea raportului: „Protecţia drepturilor părinţilor şi ale copiilor care aparţin de minorităţile religioase”. Raportul urmează să fie finalizat şi ulterior prezentat la una din sesiunile APCE din 2016.

SEMNAŢI AICI PETIŢIA pentru susţinerea familiei Marius şi Ruth Botnariu, care a rămas fără cei cinci copii.

Related Articles

Close