Continuați să vă rugați pentru țară - Продолжайте молиться за страну!

Continuați să vă rugați pentru țară - Продолжайте молиться за страну!

Continuați să vă rugați pentru țară – Продолжайте молиться за страну!

Doresc, din toată inima, să vă mulțumesc atât pentru rugăciunile înălțate pentru mine și fratele Veaceslav Ioniță, cât și pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o în alegerile parlamentare din 28 noiembrie, în urma cărora ambii am fost aleși în funcția de deputat. Sunt convins că Dumnezeu ne-a deschis această  ușă ca să fim lumină în Parlamentul Republicii Moldova. De aceea, vom depune toate eforturile ca să reprezentăm cu demnitate cauza Evangheliei în locul în care ne-a pus Domnul. În același timp, conștientzând marea responsabilitate care cade pe umerii noștri în aceste vremuri grele, vă îndemn să  continuați să vă rugați pentru noi ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne folosească cu putere pentru binele poporului nostru și lărgirea Împărăției Sale.

Pe lângă mulțumirea personală, doresc, de asemenea, să vă transmit un mesaj de recunoștință din partea Primului Ministru al Republicii Moldova pentru susținerea acordată. Deși rezultatele alegerilor sunt în favoarea forțelor democratice, rămân incă multe dificultăți, în special, în vederea alegerii Președințelui țării. De aceea, vă îndemn să vă rugați atât pentru domnul Vlad Filat, cât și pentru ceilalți lideri politici ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și călăuzire în negocierile pe care le vor purta  și în luarea deciziilor privind alegerea conducerii Parlamentului, alegerea Președintelui țării și formarea viitorului Guvern.

Transmiteți tuturor, celor care ne-au susținut în aceste alegeri, sincere mulțumiri și urări de sănătate. Dumnezeu să va dea multă pace, bucurie, sănătate și prosperitate!

„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi,a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” (Efeseni 3:20-21).

Хочу от всего сердца поблагодарить вас как за ваши молитвы обо мне и брате Вячеславе Ионицэ, так и за поддержку, которую вы оказали нам на парламентских выборах 28 ноября, в результате которых мы оба избраны депутатами парламента.  Уверен, что Бог открыл нам эту дверь, чтобы мы были светом в парламенте Республики Молдова. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы достойно представлять дело Евангелия там, где поместил нас Господь. В то же время, осознавая большую ответственность, которая ложится на наши плечи в эти трудные времена, призываю вас продолжать молиться о нас, чтобы Бог дал нам мудрости и использовал нас для блага нашего народа и расширения Его Царства.

Кроме личной благодарности, хочу также передать вам признательность премьер-министра Республики Молдова за поддержку. Хотя результаты выборов и закончились в пользу демократических сил, сложились большие трудности, особенно с выбором президента страны. Поэтому призываю вас молиться о господине Владе Филат и других политических лидерах, чтобы Бог дал им мудрости и водительства в предстоящих переговорах по выбору руководства парламента, президента страны и формированию будущего правительства.

Передайте всем, кто поддерживал нас на этих выборах, искреннюю благодарность и самые наилучшие пожелания. Мира, радости, здоровья и благополучия вам от Господа!

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь(Ефесянам 3:20-21).

Close