Cum să procedăm când avem opinii diferite?

Cum să procedăm când avem opinii diferite?

Cum să procedăm când avem opinii diferite?

Romani 15
1. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine.

2. Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.

3. Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui însuşi; ci, după cum este scris: "Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine."

4. Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

5. Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus;

6. pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.

7. Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Related Articles

Close