ISUS - Împăratul Slavei!

ISUS - Împăratul Slavei!

ISUS – Împăratul Slavei!

IOAN 12:

12. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim,

13. a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând: "Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!"

14. Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris:

15. "Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe."

16. Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le împliniseră cu privire la El.

PSALMUL 24:

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!

2. Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.

3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? -

4. Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele.

5. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.

6. Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. - (Oprire)

7. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! -

8. "Cine este acest Împărat al slavei?" - Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.

9. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! -

10. "Cine este acest Împărat al slavei?" - Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! - (Oprire)

Listen to "ISUS - Împăratul Slavei!" on Spreaker.

Related Articles

Close