Spuneti DA duminica! Говорите ДА в воскресение!

Spuneti DA duminica! Говорите ДА в воскресение!

Spuneti DA duminica! Говорите ДА в воскресение!

Până la alegerile parlamentare au ramas ore numărate. Știind că biruința este a Domnului, vă chem să continuăm să ne rugăm până pe douăzeci și opt noiembrie, totodată conștientizând că Dumnezeu lucrează prin fiecare din noi, să ieșim duminică cu toții la votare!

M-am pornit pe această cale, împreună cu fratele Veaceslav Ioniță, mânat de un singur gând: să-L slujim pe Dumnezeu căutând binele poporului nostru și fericirea întregului neam. De aceea, așa cum scrie mai jos fratele Doru Cârdei, vă îndemn și eu să spuneți DA „stejarului”, la umbra căruia se găsesc doi oameni în a căror inimi domnește Marele Rege! Cât timp suntem în această lume, așa cum ne-a învățat Domnul Isus, să fim lumina lumii!

До парламентских выборов остались считанные часы. Зная о том что победу дает Господь, продолжим усиленно молиться до двадцать восьмого ноября, а также зная о том что Бог работает через каждого из нас, призываю всех идти на выборы!

Вместе с братом Вячеславом Ионицэ, я пошел по этому пути имея одно желание: служить Господу ища добра народу своему и благо всей стране. Поэтому, как пишет ниже брат Дору Кырдей, я также прошу вас  сказать ДA “дубу”, под сенью которого находятся два брата, в сердцах которых властвует великий Царь! Сколько времени мы в мире, как учил Иисус, мы - свет мира! Поэтому, в воскресение, поступим как чада света!

Close