Viziunea mea în aceste alegeri

Viziunea mea în aceste alegeri

Viziunea mea în aceste alegeri

Istoria Biblică este plină de exemple în care oameni chemaţi de Dumnezeu au avut o influenţă şi un impact deosebit în viaţa societăţii din care ei făceau parte. Iosif a ajuns prim ministru în Egipt, Moise a fost trimisul lui Dumnezeu înaintea lui Faraon, Daniel a fost mare dregător în Babilon, Estera a ajuns împărăteasă în Imperiul Medo-Persan, preotul Ezra a fost un trimis special al împăratului Artaxerxe. Dacă n-ar fi fost Iosif, familia tatălui său ar fi murit de foame, dacă n-ar fi fost Moise, poporul evreu ar fi rămas încă mult timp în robia egipteană, dacă n-ar fi fost Daniel, credinţa în Dumnezeu ar fi fost înlocuită cu închinarea la idoli, dacă n-ar fi fost Estera, poporul evreu ar fi fost nimicit de Haman, dacă n-ar fi fost Ezra, cei scoşi din robie n-ar fi experimentat refacerea si trezirea spirituală a naţiunii.

Deseori mă întreb dacă Dumnezeu ar putea face asemenea lucrări şi în zilele noastre. Ştiind însă că Isus Hristos este acelas ieri si azi si în veci, cred că El poate şi în aceste zile să ridice din mijlocul nostru oameni, care sunt gata să stea în spărtură pentru binele acestei naţiuni. Biblia spune:

Alege din tot poporul oameni destoinici, tematori de Dumnezeu, oameni de încredere, vrajmasi ai lacomiei si pune-I peste popor drept capetenii.

De alegerea pe care o vom face pe 5 aprilie 2009 va depinde viitorul nostru şi al copiilor noştri pentru următorii patru ani. Să urmărim dar binele Moldovei şi să ne rugăm Domnului pentru ea, pentru că fericirea noastră depinde de bunăstarea întregii ţări.  În ce mă priveşte pe mine, sunt gata şi în continuare să slujesc pe Dumnezeu şi poporul Său.

Close