Category: Viața lui David

Ultima rugăciune a împăratului David

Ultima rugăciune a împăratului David

1 Cronici 29:10-20 10. David a binecuvântat pe Domnul în faţa întregii adunări. El a zis: „Binecuvântat să fii Tu, din veac în veac, Doamne Dumnezeul părintelui nostru Israel! 11. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi ...

Cum a ajuns David să lucreze ca un nebun?!

Cum a ajuns David să lucreze ca un nebun?!

2 Samuel 24:1-10 1. Domnul S-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel; şi a stârnit pe David împotriva lor, zicând: „Du-te şi fă numărătoarea lui Israel şi a lui Iuda.” 2. Şi împăratul a zis lui Ioab, căpetenia o ...

Prietenii împăratului David

Prietenii împăratului David

„Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate". Proverbe 17:17 2 Samuel 15:13-37 13. Cineva a venit şi a dat de ştire lui David şi a zis: „Inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absal ...

David și Șimei - importanța iertării

David și Șimei – importanța iertării

2 Samuel 16:5-16 5. David ajunsese până la Bahurim. Şi de acolo a ieşit un om din familia şi din casa lui Saul, numit Şimei, fiul lui Ghera. El înainta blestemând 6. şi a aruncat cu pietre după David şi după toţi slu ...

David şi Chivotul lui Dumnezeu

David şi Chivotul lui Dumnezeu

2 Samuel 6:1-12 1. David a strâns iarăşi pe toţi aleşii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni. 2. Şi David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumne ...

Urcarea lui David pe tron - examenul puterii

Urcarea lui David pe tron – examenul puterii

2 Samuel 5:1-5 1. Toate seminţiile lui Israel au venit la David, în Hebron, şi au zis: "Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta. 2. Chiar odinioară când Saul era împăratul nostru, tu povăţuiai şi ...

Close