16 mai 2010 - Festivalul “Dumnezeu iubeşte Familia”

16 mai 2010 – Festivalul “Dumnezeu iubeşte Familia”

Pornind de la faptul că familia este prima instituţie creată de Dumnezeu şi având în vedere că ziua de 15 mai este Ziua Internaţională a Familiei, care prin Hotărârea Parlamentului  RM din 7 mai 2010 a fost inclusă în lista zilelor de sărbătoare ale Republicii Moldova, următoarele Biserici Creştine din Moldova: Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste, Uniunea Bisericilor Creştinilor Credinţei Evanghelice (Cultul Penticostal), Uniunea de Biserici a Creştinilor Adventişti de Ziua a Şaptea, Creştini ai Evangheliei Depline, au decis să organizeze pe 16 mai Festivalul „Dumnezeu iubeşte familia”. Scopul Festivalului este promovarea  valorilor creştine şi a importanţei rolului familiei în societate.

În ultimii ani societatea noastră este inundată de mari probleme sociale, multe din ele fiind legate de provocările cu care se confruntă familia: abuzul, violenţa, divorţul, avortul, migraţia. Este relevant că pentru anul 2010 ONU a propus genericul „Impactul migraţiei asupra familiei din întreaga lume”.

Potrivit datelor oficiale, în anul 2009 au fost înregistrate peste 26 000 căsătorii şi aproape 12 000 de divorţuri. A crescut numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei. Astfel, dacă în 1990 ponderea copiilor născuţi în afara căsătoriei era de 11% din totalul nou-născuţilor, apoi în ultimii ani este de aproximativ 23%. Se menţine înaltă rata avorturilor, în jur de 16000 pe an, 10% din avorturi fiind făcute la adolescente. Creşte numărul de minori, care comit infracţiuni, 12,1% din numărul total de infracţiuni. Totodată, creşte şi numărul părinţilor care abuzează în diferite forme copiii lor. S-a mărit numărul infracţiunilor contra familiei şi minorilor cu 52,1 % şi a celor privind viaţa sexuală cu 25,9%. Din cauza slăbirii relaţiilor de familie creşte traficul de fiinţe umane.

Festivalul care va fi organizat duminică în PMAN, cât şi rugăciunile care vor fi rostite acolo, vor oferi un suport moral şi spiritual pentru familii, vor fi o mare bucurie pentru copii şi, totodată, vor sensibiliza opinia publică, în privinţa necesităţii stringente de a reveni la valorile creştine ale familiei. Este imperativ necesar să unim toate eforturile şi resursele pentru a asigura copiilor noştri un viitor fericit şi binecuvântat de Dumnezeu!

Duminică 16 mai la ora 17.00, în PMAN - Festivalul:Dumnezeu iubeşte familia!”

Close