26-30 Aprilie 2010- sesiunea de primăvară a APCE

26-30 Aprilie 2010- sesiunea de primăvară a APCE

În perioada 26-30 aprilie, la Strasbourg, se va desfăşura sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Printre chestiunile incluse în ordinea de zi este şi un raport întitulat: „Discriminarea pe bază de orientare sexuală şi identitate de gen”. Raportul recomandă ca ţările membre ale Consiliului Europei să permită legalizarea căsătoriilor monosexuale, să li se ofere dreptul acestor cupluri să înfieze copii şi să fie limitată libertatea de exprimare, inclusiv libertatea religioasă, pentru a nu permite discriminarea şi lezarea demnităţii reprezentanţilor minorităţilor sexuale.

Având în vedere cele menţionate mai sus, cât şi consecinţele morale grave pe care le poate aduce adoptarea acestei recomandări, vă îndemn, în data de 25 aprilie, să ne unim cu toţii în post şi rugăciune pentru respingerea acestui proiect de recomandare care va fi discutat pe data de 28 aprilie. Rugaţi-vă, de asemenea, pentru cuvântul pe care planific să-l am în cadrul sesiunii APCE la această temă. (1Cron.19:10-13; 2 Cron.7:14; Ezra 8:21; Matei 18:19; 1Ioan 5:14).

Close