Asigurarea dreptului studenților de a participa la alegerile prezidențiale

Asigurarea dreptului studenților de a participa la alegerile prezidențiale

Asigurarea dreptului studenților de a participa la alegerile prezidențiale

În urma discuțiilor pe care le-a avut la Comisia Electorală Centrală, în data de 12 septembrie, deputatul Valeriu GHILEȚCHI a înregistrat un proiect de lege pentru modificarea Codului electoral. În anul 2013, la inițiativa unui grup de deputați, Codul Electoral a fost modificat pentru a asigura participarea elevilor și studenților la alegerile parlamentare, în funcție de locul unde sunt înmatriculați în instituția de învățămât.

Din păcate, ultimele modificări la Codul electoral, privind alegerea Președintelui, nu au inclus dreptul studenților de a vota la locul unde se află instituția de învățământ, în felul în care acest drept le-a fost conferit pentru alegerile parlamentare. Având în vedere că avem peste 100.000 de tineri care își fac studiile în localități diferite decât cele în care își au domiciliul, este important să asigurăm condițiile necesare pentru ca toți elevii și studenții să poată participa la alegerile prezidențiale.

Textul integral al proiectului de lege:

LEGE
pentru modificarea și completarea Codului Electoral nr. 1381 din 21.11.1997

Articol unic – Codul Electoral nr. 1381 din 21.11.1997 (publicat în Monitorul Oficial nr.81 din 08.12.1997) se modifică și completează după cum urmează:

     1. La articolul 104
alineatul unic devine alineatul (1).
Articolul 104 se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:
„(2) Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:
a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
b) să prezinte carnetul de student/elev al instituţiei de învăţămînt din localitatea respectivă;
c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii.
(3) Alegătorii specificaţi la alin. (2) se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se indică instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi.”

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea
Codului Electoral nr. 1381 din 21.11.1997

În anul 2013, la inițiativa unui grup de deputați, Codul Electoral a fost modificat pentru a asigura participarea elevilor și studenților la alegerile parlamentare, în funcție de locul unde sunt înmatriculați în instituția de învățământ. Din păcate, modificarea dată nu a fost inclusă pentru alegerilor prezidențiale, deoarece la acea etapă Președintele era ales de Parlament. Având în vedere că în urma deciziei Curții Constituționale Președintele va fi ales în mod direct, consider oportun extinderea prevederii ce ține de locul de votare pentru elevi și studenți exact ca și în cadrul alegerilor parlamentare.

În Republica Moldova există peste 100.000 de tineri care își fac studiile în localități diferite decât cele în care au domiciliul. Prin urmare este necesară asigurarea condițiilor optime pentru ca aceștia să-și poate exercita dreptul fundamental de a alege. Îmbunătățirile aduse vor permite elevilor și studenților să voteze, în baza documentelor justificative, în orice secție de votare deschisă în localitatea în care își efectuează studiile, completând o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă.

Related Articles

Close