Author Archives: Valeriu Ghileţchi

Patru calități ale Duhului Sfânt

Patru calități ale Duhului Sfânt

Orice aspect al existenței noastre are o dimensiune spirituală. Spiritul este prezent peste tot. Odată doi ucenici ai lui Isus au vrut să pogoare foc din cer. Isus însă i-a certat și le-a zis: "Nu știți de ce duh sunteți ...

Unde este Dumnezeu în vremuri de criză?

Unde este Dumnezeu în vremuri de criză?

Există un fenomen interesant în viața noastră. Când ne este bine, când lucrurile merg așa cum ne dorim, când suntem sănătoși, avem pâine pe masă și pace în casă, nimeni nu se întreabă unde este Dumnezeu. Cum însă apare ...

De ce vă este frică?

De ce vă este frică?

Matei 8:23-26 Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea. Ucenicii s-au apropiat de ...

Dragostea nu va pieri niciodată

Dragostea nu va pieri niciodată

1 Corinteni: 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. 9. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte; 10. dar, când va veni ce este desăvârşit, ace ...

Fii credincios până la moarte

Fii credincios până la moarte

Apocalipsa 2:8-10 Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat”: „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce ...

Domnul este ajutorul meu

Domnul este ajutorul meu

Psalmii 121 1. (O cântare a treptelor.) Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? 2. Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. 3. Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; ...

Close