Castrarea și sterilizarea coercitivă - un nou delict?

Castrarea și sterilizarea coercitivă - un nou delict?

Castrarea și sterilizarea coercitivă – un nou delict?

Mulțumesc dnei Maury Pasquier pentru acest raport. Trebuie să recunoaștem faptul că Europa are o istorie tristă a sterilizării și castrării forțate impusă grupurilor minoritare de dragul eugeniei sau pentru a schimba forțat comportamentul. În cazul persoanelor cu dizabilități mentale sau a comunităților etnice minoritare cum ar fi cea a Romilor, aceste practici au continuat până relativ recent. Totuși, raportul nu cuprinde doar aceste cazuri triste, care reprezintă încălcări clare ale drepturilor omului.

Raportul se concentrează asupra creării unui nou delict pentru care să existe pedeapsă retroactivă sub formă de cerere pentru despăgubire și scuză publică. Acest delict este numit “sterilizare și castrare coercitivă a unei persoane transgender”. Ce ar însemna asta în termeni simpli este faptul că acele state care au avut dorința de a răspunde pozitiv la pledoaria persoanelor care nu se simt confortabil în genul pe care îl au la exterior și experimentează conflictul dintre acesta cu percepția de sine din interior, urmează a fi criticate pentru abuzul comis asupra drepturilor omului. Aceste state au luat măsuri în legislația naționale pentru persoanele care și-au înregistrat legal schimbul de gen, fapt care trebuie recunoscut pentru toate scopurile publice.

De asemenea, raportul formulează unele îngrijorări cu referire la legislația în domeniul castrării din unele state membre, cum ar fi Polonia și Moldova. În vara anului 2012, Moldova a adoptat legi care permit aplicarea castrării chimice pedofililor. Castrarea chimică este un proces reversibil. Cum ar putea acest proces, care în esență reduce nivelul activității sexuale a pedofililor, să fie considerat o încălcare a drepturilor omului în lumina abuzului sexual asupra copiilor? În opinia mea, cel mai mare bine îl constituie protejarea copiilor de activitatea pedofililor.

Regret faptul că nici unul dintre amendamentele propuse nu au fost acceptate. Mă tem că, fără o clară definiție a ceea ce este “sterilizare și castrare coercitivă”, noi nu vom putea susține această rezoluție. Un alt motiv de îngrijorare îl constituie faptul că, statelor membre care au legi cu referire la schimbul identității sexuale nu li se permite să aibă precondiții pentru asemenea schimbări, printre care menționez intervenția chirurgicală de schimbare a sexului. Datorită faptului că amendamentele au fost respinse, sunt nevoit să anunț, din numele grupului PPE, că nu vom susține acest proiect de rezoluție.

*********************************************************************************************************************************************

I thank Ms Maury Pasquier for this report. It has to be acknowledged that Europe has a sad history of forced sterilizations and castrations imposed on minority groups in the name of eugenics or enforced behavior change. In the case of people with mental disabilities or minority ethnic communities such as the Roma, this continued until relatively recently. However, the report is not just about those sad cases, which were clear breaches of human rights.

The report concentrates on creating a new offence for which there is to be retrospective punishment in the form of demands for compensation and a public apology. This offence is named “coerced sterilizations and castrations of transgender persons”. What this means in plain terms is that those states that have been willing to respond positively to the pleading of persons who do not feel comfortable in the gender that they outwardly display, and experience a conflict between it and their interior perception of themselves, are now to be criticized as human rights abusers. These states have made provision in their national laws for persons to legally register a change of sex, which has to be recognized for all public purposes.

However, the condition for the permanent change of legal status is that gender reassignment surgery has to be undergone. This implies consensual castration or sterilization. Without that, the display of the outward features of the desired gender is not possible. The effect of accepting the demands of the report as it currently stands would be to make it possible for a legal change of sexual status to be registered without a change in outward appearance.

The report also states some concerns with chemical castration legislation in some member states, such as Poland and Moldova. In summer 2012, Moldova adopted legislation that intends to apply chemical castration to paedophiles. Chemical castration is a reversible process. How can this process, which in basic terms reduces the level of sexual activity of a paedophile, be considered a breach of human rights in the light of the sexual abuse of children? In my view, the greatest good is protecting children from paedophile activity.

I regret that none of the amendments that were tabled have been accepted. I am afraid that without a clear definition what “coerced sterilization and castration” is, we cannot support this resolution. Another matter of concern is that member states that have legislation concerning a change of sexual identity are not allowed to have preconditions for such changes, one of which is gender reassignment surgery. As the amendments were rejected, I express the view on behalf of the EPP that we will not support this draft resolution.

Close