Category: Media

Dumnezeu iubește dreptatea

Dumnezeu iubește dreptatea

Psalmii 11 1. (Către mai marele cântăreţilor. Făcut de David.) La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi să-mi spuneţi: „Fugi în munţii voştri, ca o pasăre”? 2. Căci iată că cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgea ...

Credința și curajul Esterei

Credința și curajul Esterei

Vă invit cu drag la un nou episod de Studiu biblic din cartea Estera, ținut la Biserica Isus Salvatorul Chisinău. Învățăm curajul și credința în vremuri dificile din Estera 5, 6 și 7. ...

Pregătește-te și perseverează ca Estera?

Pregătește-te și perseverează ca Estera?

Estera 2 1. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahaşveroş, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea şi la hotărârea luată cu privire la ea. 2. Atunci cei ce slujeau împăratului au zis: „Să se caute pent ...

La un mic dejun cu Isus

La un mic dejun cu Isus

Ioan 21 După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:Simon Petru, Toma, zis Geaman, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Isus erau împreu ...

Dragostea nu va pieri niciodată

Dragostea nu va pieri niciodată

1 Corinteni: 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. 9. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte; 10. dar, când va veni ce este desăvârşit, ace ...

Fii credincios până la moarte

Fii credincios până la moarte

Apocalipsa 2:8-10 Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat”: „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce ...

Close