Category: Media

Biblia și vaccinul Anti-COVID

Biblia și vaccinul Anti-COVID

1 Corinteni 10:13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregă ...

ATRIBUTELE lui DUMNEZEU: „Dumnezeu este infinit de mare”

ATRIBUTELE lui DUMNEZEU: „Dumnezeu este infinit de mare”

Psalmii 150 1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! 2. Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L, după mărimea Lui nemăr ...

ATRIBUTELE lui DUMNEZEU: „Dumnezeu iubește dreptatea”

ATRIBUTELE lui DUMNEZEU: „Dumnezeu iubește dreptatea”

Psalmii 11 1. (Către mai marele cântăreţilor. Făcut de David.) La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi să-mi spuneţi: „Fugi în munţii voştri, ca o pasăre”? 2. Căci iată că cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgea ...

Credința și curajul Esterei

Credința și curajul Esterei

Vă invit cu drag la un nou episod de Studiu biblic din cartea Estera, ținut la Biserica Isus Salvatorul Chisinău. Învățăm curajul și credința în vremuri dificile din Estera 5, 6 și 7. ...

Pregătește-te și perseverează ca Estera?

Pregătește-te și perseverează ca Estera?

Estera 2 1. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahaşveroş, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea şi la hotărârea luată cu privire la ea. 2. Atunci cei ce slujeau împăratului au zis: „Să se caute pent ...

La un mic dejun cu Isus

La un mic dejun cu Isus

Ioan 21 După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:Simon Petru, Toma, zis Geaman, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Isus erau împreu ...

Close