Cina Domnului - un simbol al Noului Testament

Cina Domnului - un simbol al Noului Testament

Cina Domnului – un simbol al Noului Testament

valeriu ghiletchi isus salvatorulMarcu 14:12-25

12. În ziua dintâi a praznicului Azimelor, când jertfeau paştile, ucenicii lui Isus I-au zis: "Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci paştile?"
13. El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: "Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un ulcior cu apă: mergeţi după el.
14. Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: "Învăţătorul zice: "Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc paştile cu ucenicii Mei?"
15. Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi."
16. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate şi au găsit aşa cum le spusese El; şi au pregătit paştile.
17. Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.
18. Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: "Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde."
19. Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: "Nu cumva sunt eu?"
20. "Este unul din cei doisprezece", le-a răspuns El, "şi anume, cel ce întinde mâna cu Mine în blid.
21. Fiul omului, negreşit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut."
22. Pe când mâncau, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi le-a dat, zicând: "Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu."
23. Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, şi au băut toţi din el.
24. Şi le-a zis: "Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.
25. Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu."

Close