Comisia de Egalitate si Ne-discriminare a APCE a adoptat memorandumul unui nou raport inițiat de Valeriu Ghiletchi

Comisia de Egalitate si Ne-discriminare a APCE a adoptat memorandumul unui nou raport inițiat de Valeriu Ghiletchi

Comisia de Egalitate si Ne-discriminare a APCE a adoptat memorandumul unui nou raport inițiat de Valeriu Ghiletchi

Family walking in field of flowers

Comisia de Egalitate și Ne-discriminare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) convocată pe 09 septembrie la Paris, a adoptat Memorandumul introductiv pe marginea raportului: „Protecţia drepturilor părinţilor şi ale copiilor care aparţin de minorităţile religioase”. Iniţiativa aparţine deputatului, Valeriu Ghileţchi.

Necesitatea unui astfel de proiect vine pe un fundal religios tot mai divers în Europa, lucru care deseori duce la discriminare pe criterii religioase. În cadrul elaborării raportului vor fi examinate dificultățile și constrângerile cu care se confruntă familiile care aparțin de minoritățile religioase. Scopul principal este elaborarea unei rezoluții care ar asigura libertatea de conștiință, în particular, dreptul părinților de a-și educa copiii în conformitate cu valorile şi convingerile lor religioase, drept stipulat în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

„Ne-discriminarea și respectarea drepturilor fundamentale vor sta la baza raportului. Mă voi strădui să identific practicile bune din diferite țări europene cu scopul de a prezenta Adunării Parlamentare un proiect de rezoluție care să conțină recomandări clare și concrete.  Principiul acomodării rezonabile, pe care l-am prezentat în raportul precedent "Combaterea intoleranței și discriminării în Europa, cu un accent special pe creștini”, va constitui un element cheie în abordarea problemelor identificare de acest raport”, explică raportorul, Valeriu Ghileţchi.

Libertatea religioasă, ca și celelalte drepturi fundamentale, nu este un drept absolut. Însă  limitările acesteia pot fi prescrise doar de lege. Conform Convenției Europene, limitările sunt justificate atunci când ele sunt “necesare într-o societate democratică în interesul siguranței publice, în scopul asigurării ordinii publice, a moralei și sănătății, sau în scopul protecției drepturilor și libertăților altora”.

„Este important să ne asigurăm că legislațiile naționale nu includ sau nu introduc restricții nejustificate asupra drepturilor părinților de a-și crește și educa copiii în conformitate cu convingerile lor proprii. Coexistența pașnică a oamenilor cu convingeri religioase diferite sau fără nici o religie este condiționată, printre altele, de libertatea de gândire și de conștiință, iar afilierea religioasă a fiecăruia trebuie să fie recunoscută fără discriminare”, explică autorul proiectului.

Raportul urmează să fie finalizat şi ulterior prezentat la una din sesiunile APCE din 2016.

Related Articles

Close