Corupţia şi Creşterea Economică

Corupţia şi Creşterea Economică

Corupţia şi Creşterea Economică

corruption2    „Lupta împotriva corupţiei” şi „creşterea economica” sunt probabil unele dintre cel mai des folosite sintagme în viaţa publică a ţării noastre în ultimii câțiva ani. De fapt, s-a făcut atâta uz din ele încât pe alocuri au devenit nişte clişee. În conformitate cu toate cercetările şi analizele în domeniu este evident un fapt: ţările sărace sunt şi ţările cu cel mai înalt nivel de corupţie. Întrebarea fundamentală este următoarea: este corupția cauza principală a sărăciei sau sărăcia este cauza majoră a corupției?

Pe de-o parte, cunoştinţele generale despre dezvoltarea economică arată că o economie nu poate creşte atunci când fenomenul corupţiei cuprinde întreaga societate. Corupţia aduce cu sine lipsa investiţiilor străine și a dezvoltării parteneriatelor strategice, lipsa motivării antreprenorialului local în crearea locurilor de muncă, evaziuni fiscale și lipsa unei protecții sociale a angajaților, lipsa concurenţei loiale şi a unei justiții echitabile. Este evident că toate aceste lucruri duc la o stagnare economică. Pe de altă parte, însă, eradicarea fenomenului corupţiei nu înseamnă în mod automat şi o creştere economică. Aici este elementul unde se produce eroarea. Antreprenorii, cât şi consumatorii, se plâng şi consideră că dacă nu ar exista corupţie, atunci ţara ar fi prosperă. În primul rând, este utopic să crezi că te poţi izbăvi peste noapte de ceva ce este adânc implantat in mentalitatea moldovenilor, lucru moștenit din fostul sistem comunisto-sovietic. Iar în al doilea rând, procesul de creştere economică este un proces mult mai complex, în cadrul căruia lupta cu corupţia reprezintă doar un singur aspect.

Din păcate, lupta cu corupția astăzi este o luptă cu morile de vânt, deoarece în linii mari se reduce la declarații și acuzări reciproce. Pentru a combate eficient corupția, trebuie mai întâi identificată rădăcina sau cauzele principale ale fenomenului dat. Şi aici este vorba de degradarea morală a societăţii, nivelul birocraţiei și modul în care instituţiile de stat prestează servicii publice, lipsa unor instrumente eficiente de control ale puterii judecătorești, lipsa transparenţei în procesul decizional, salariile joase ale funcționarilor de stat, numărul mare de întreprinderi aflate în gestiunea statului, etc. Consider că problemele majore menţionate mai sus trebuie să reprezinte obiectivul central al luptei pentru relansarea economică a țării. În timp ce coaliția de guvernare are o enormă responsabilitate în această luptă, totodată trebuie de remarcat faptul că şi cetăţeanul de rând joacă un rol nu mai puţin important.

Ținând cont de faptul că omul este o ființă depravată, cu alte cuvinte, are înclinații inerente spre rău, trebuie să recunoaștem că atât timp cât omul va fi cel care conduce guverne şi afaceri fenomenul corupţiei va exista. Aceasta înseamnă că lupta cu corupția este o luptă continuă și face parte din eterna bătălie dintre bine și rău. Lucrul acesta, însă, nu trebuie să ne descurajeze, ci dimpotrivă trebuie să ne mobilizeze. Plângându-ne că din cauza corupţiei suntem săraci, nu ne va face nici pentru o clipă să fim mai bogaţi. Prin urmare, conștientizând care sunt cauzele majore care duc la extinderea corupției, este nevoie să ne concentrăm asupra eliminării lor, atât prin acțiuni politice, cât și prin decizii personale. Dacă fiecare va fi perseverent în această luptă, atunci vom obține rezultatele scontate. Totodată, după principiul lui Isus care spune “pe acestea trebuie să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute”, este important, în ciuda corupției existente, să nu renunțăm la acțiunile care pot aduce o relansare economică a țării.

Close