DECIZIA Comisiei de Monitorizare APCE privind protestele împotriva căsătoriilor gay din Franța

DECIZIA Comisiei de Monitorizare APCE privind protestele împotriva căsătoriilor gay din Franța

DECIZIA Comisiei de Monitorizare APCE privind protestele împotriva căsătoriilor gay din Franța

DSC07454

În urma solicitării Biroului Permanent al Adunării Parlamentare, Comisia de Monitorizare APCE, a adoptat un document privind solicitarea monitorizării Franţei în urma violenţelor înregistrate în iarna-primăvara anului 2013. Opinia adoptată de Comisia de Monitorizare o puteţi citi în documentul ce urmează:

"În data de 26 iunie 2013, dl. Luca Volonte (Italia, EPP/CD) și alții au înaintat moțiunea "Obstacole serioase în domeniul respectării drepturilor omului și a statului de drept în Franța". În această moțiune, autorii afirmă că excesul de putere și violențele comise de către autorități în timpul protestelor organizate împotriva adoptării legii Taubira, în mod particular, pretinsele abuzuri în timpul de aflare în custodia poliției, precum și pretinsa predare obligatorie a teoriei de gen de la vârsta de șase ani, au încălcat prevederile Convenției Europene a Drepturilor omului și angajamentele asumate de către această țară în fața Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului și a statului de drept. Prin urmare, autorii au cerut Adunării Parlamentare să inițieze procedura de monitorizare a Franței în conformitate cu Articolul 2.iii a termenilor de referință a Comisiei de Monitorizare.

În data de 2 septembrie 2013, Biroul Permanent al Adunării Parlamentare a transmis moțiunea Comisiei de Monitorizare, ca aceasta la rândul ei, în termenii paragrafelor 3 și 4 ale regulamentului Comisiei de Monitorizare să-și formuleze în scris opinia. Ulterior, în data de 18 decembrie 2013, Comisia de Monitorizare a desemnat pe dl. Stefan Schennach (Austria, SOC) și pe dl. Valeriu Ghilețchi (Republica Moldova, EPP/CD) în calitate de coraportori ca să elaboreze avizul cu privire la cererea de inițiere a procedurii de monitorizare a Franței.

Din constatările raportorilor este clar că:

3.1 predarea obligatorie a teoriei de gen de la vârsta de 6 ani nu a fost introdusă în Franța. Prin urmare, afirmația că Franța ar încălca dreptul la libertatea de conștiință și dreptul părinților de a-și educa copiii lor în domenii ce țin de morală, drepturi garantate prin Articolele 8 și 9 ale Convenției și Articolul 2 a Protocolului thereto, este nefondată și nu poate servi drept bază pentru inițierea procedurii de monitorizare;

3.2 se pare că sunt suficiente indicii care arată că, în contextul tensionat al protestelor "Manif pour Tous", un număr de polițiști au acționat astfel încât și-ar fi depășit atribuțiile sau au acționat disproporționat în raport cu situația de la fața locului. Totuși, deficiențele apărute în comportamentul polițiștilor nu au fost de o așa manieră, structură sau natură sistemică, care să justifice inițierea procedurii de monitorizare a Franței;

3.3 prin utilizarea măsurii de custodie a poliției, în general, nu s-a încălcat cadrul juridic de reglementare a custodiei poliției din Franța. Afirmația precum că, custodia poliției a fost folosită drept instrument de pedeapsă politică, prin urmare, este nejustificată.

4. În baza constatărilor și a concluziilor expuse în acest aviz, Comisia de Monitorizare nu recomandă Adunării Parlamentare să inițieze procedura de monitorizare a Franței;

5. Comisia atrage atenție asupra confuziei care a fost cauzată de lipsa de consultări în ce privește implementarea programului pilot "ABCD of Equality" (ABCD-ul Egalității), fapt care a stârnit îngrijorare în rândul părinților. În opinia Comisiei, asemenea programe pilot, potențial sensibile, trebuie implementate în strânsă colaborare cu părinții și cu asociațiile de părinți.

6. În același timp, Comisia își exprimă îngrijorarea sa cu privire la utilizarea procedurii larg răspândite de control de identitate ca și mijloc de control a maselor în timpul protestelor, fapt care încălcă dispozițiile relevante ale Codului de procedură penală și garanțiile cuprinse în această lege. Prin urmare, Comisia solicită delegației franceze să introducă, cu promptitudine, legi care să împiedice autoritățile să abuzeze de controalele de identitate folosindu-le în calitate de mijloc de control al mulțimii.

7. În timp ce salutăm reformele inițiate în domeniul garantării independenței procurorului, Comisia de Monitorizare menționează că mai sunt îngrijorări ce țin de formularea garanțiilor și de asigurarea acestei independențe. Comisia solicită autorităților franceze să implementeze integral recomandările expuse în raportul Nadal.

8. Comisia de Monitorizare intenționează să urmărească îndeaproape, în cadrul analizelor periodice ale țării, implementarea recomandărilor formulate".

Related Articles

Close