Faţă în faţă cu moartea

Faţă în faţă cu moartea

Faţă în faţă cu moartea

centurioncroos jesus

Luca 23:

44. Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea.

45. Soarele s-a întunecat, şi perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc.

46. Isus a strigat cu glas tare: "Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!" Şi, când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul.

47. Sutaşul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: "Cu adevărat, Omul acesta era neprihănit!"

48. Şi tot norodul care venise la priveliştea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept.

49. Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe şi se uitau la cele ce se petreceau.

Related Articles

Close