Floriile - un preludiu al Învierii

Floriile - un preludiu al Învierii

Floriile – un preludiu al Învierii

Luca 19:

36. Pe când mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.

37. Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.

38. Ei ziceau: "Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!"

39. Unii farisei din norod au zis lui Isus: "Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!"

40. Şi El a răspuns: "Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga."

Related Articles

Close