Intensificarea progresului în combaterea violenţei împotriva copiilor (discurs)

Intensificarea progresului în combaterea violenţei împotriva copiilor (discurs)

Intensificarea progresului în combaterea violenţei împotriva copiilor (discurs)

"Se depun mari eforturi pentru a oferi susţinere familiilor şi protecţie copiilor, dar aceste eforturi necesită a fi continuate şi accelerate" - a accentuat Valeriu Ghileţchi (Republica Moldova, EPP-CD), Prim-vicepreşedinte al Comisiei Sociale, Sănătate şi Dezvoltare Durabilă, în prezentarea situaţiei pe domeniu din ţara Domniei sale. Pe lângă eforturile care se depun în consolidarea politicilor din domeniul protecţiei copiilor, a mecanismelor de raportare şi a colaborării intersectoriale şi interdepartamentale, dânsul de asemenea a subliniat atât nevoia de a sensibiliza în continuare opinia publică în privinţa situaţiei anumitor categorii de copii, cât şi importanţa învăţării din "practicile bune" despre strategiile eficiente în domeniul protecţiei copiilor.

Vorbind la o conferinţă organizată la Ankara de către autorităţile Turciei în parteneriat cu UNICEF, Consiliul Europei şi Reprezentantul Special al Secretarului General al Naţiunilor Unite pe problemele violenţei împotriva copiilor, Dl. Ghileţchi a menţionat că "parlamentele naționale sunt instituţiile fundamentale, când se ajunge la schimbarea legislaţiei şi a politicilor în favoarea copiilor".

Sursa: Consiliul Europei

Close