Isus - model de prietenie

Isus - model de prietenie

Isus – model de prietenie

Ioan 15:
12. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.
13. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.
14. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.
16. Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.
17. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Related Articles

Close