La un mic dejun cu Isus

La un mic dejun cu Isus

La un mic dejun cu Isus

Ioan 21

 1. După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:
 2. Simon Petru, Toma, zis Geaman, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Isus erau împreună.
 3. Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind pește.” „Mergem și noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie; și n-au prins nimic în noaptea aceea.
 4. Dimineața, Isus stătea pe țărm; dar ucenicii nu stiau că este Isus.
 5. „Copii”, le-a zis Isus, „aveți ceva de mâncare?” Ei I-au raspuns: „Nu”.
 6. El le-a zis: „Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi.” Au aruncat-o deci și n-o mai puteau trage de multimea peștilor.
 7. Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare.
 8. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât cam la două sute de coți.
 9. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, peste pus deasupra și pâine.
 10. Isus le-a zis: „Aducți din peștii pe care i-ați prins acum.”
 11. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu o sută cincizeci și trei de pești mari; și, măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja.
 12. „Veniți de prânziți”, le-a zis Isus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: „Cine ești?”, căci știau că este Domnul.
 13. Isus S-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat; tot așa a făcut și cu peștele.
 14. Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din morți.

Close