O zi de bucurie la Răzeni

O zi de bucurie la Răzeni

O zi de bucurie la Răzeni

Duminică dimineața, 12 decembrie, am participat la bucuria dedicării noii clădiri a Bisericii din Răzeni. Am fost plăcut impresionat de tabloul pe care îl aveam în faţă, o sală arhiplină şi un balcon la fel de plin cu copii.

Pentru că programul a fost lung, de altfel, ca la toate sărbătorile noastre, am avut doar un scurt salut, un îndemn să se roage pentru situația din țară și am citit rugăciunea lui Solomon înălţată la sfinţirea Templului din Ierusalim de la 2 Cronici 6:12-41: „Solomon s-a aşezat înaintea altarului Domnului, în faţa întregii adunări a lui Israel, şi a întins mâinile. Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, în ceruri şi pe pământ: Tu ţii legământul şi îndurarea Ta faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta cu toată inima lor!... Iată că cerurile, şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât mai puţin această casă, pe care am zidit-o eu! Totuşi, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău şi la cererea lui! Ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău. Ochii Tăi să fie zi şi noapte deschişi peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi Numele Tău! Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta! Ascultă cererile robului Tău şi ale poporului Tău Israel, când se va ruga în locul acesta! Ascultă din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă şi iartă... Când cerul va fi închis, şi u va fi ploaie, din pricina păcatelor lro împotriva Ta: dacă se vor ruga în acest loc, şi vor da slavă Numelui Tău, şi dacă se vor întoarce de la păcatele lor, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi şi al poporului Tău Israel, învaţă-i calea cea bună în care trebuie să meargă, şi trimite ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moşternire poporului tău!... Dacă un om, dacă tot poporul Tău Israel face rugăciuni şi cereri, şi fiecare îşi va cunoaşte rana şi durerea şi va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă-l; răsplăteşte fiecăruia după căile lui, Tu care cunoşti inima fiecăruia, căci numai Tu cunoşti inima copiilor oamenilor, ca să se teamă de Tine, şi să umble în căile Tale tot timpul cât vor trăi în ţara, pe care ai dat-o părinţilor noştri... Când vor păcătui împotriva Ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, şi când vei fi mâniat împotriva lor şi-i vei da în mâna vrăjmaşului, care-i va duce robi într-o ţară depăratată sau apropiată: dacă îşi vor reveni în fire în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine, şi Îţi vor face cereri în ţara robiei lor, şi vor zice: „am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, am făcut rău”... ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor, şi fă-le dreptate: iartă poporului Tău păcatele făcute împotriva Ta! Acum, Dumnezeule, ochii Tăi să fie deschişi, şi urechile să-Ţi fie cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta! Acum, Doamne, Dumnezeule, scoală-Te, vino la locul Tău de odihnă, Tu şi chivotul măreţiei Tale”

Împreună cu mine a fost şi un frate din Statele Unite ale Americii, Ronald L. Johaness, reprezentant al Băncii Mondiale. Aflânduse într-o vizită de lucru în Republica Moldova, m-a contactat ca să mă întrebe dacă poate merge duminică undeva la Casa Domnului. Adresându-se adunării, Ronald a spus: „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!(Psalmul 24:1) Domnul nostru este acelaşi aici în Republica Moldova şi la noi în America. Avem acelaşi Domn şi chiar dacă vorbim limbi diferite şi suntem din ţări diferite, suntem azi împreună datorită faptului că dragostea Lui ne uneşte şi ne face una”. A fost o atmosferă deosebită în Biserica din Răzeni, bucuria şi părtăşia pe care le-am experimentat erau în jurul Cuvântului şi a lucrării Sale minunate.

Cântările de mulţumire şi laudă aduse de corul de tineri al Bisericii „Isus Salvatorul”, fanfara Bisericii „Izvorul Vieţii”, grupul „Sinai” şi alți cântăreți au îndreptat inimile celor prezenți spre Domnul mulțumindu-I pentru minunile Sale.

Oaspeţii din Statele Unite şi România au venit cu mesaje şi mărturii despre colaborarea frumoasă care a făcut o realitate din visul de mulţi ani a creştinilor din Răzeni. Fratele Sandu Popa din Chicago a povestit cum Dumnezeu i-a pus pe inimă cu șapte ani in urmă să înceapă un parteneriat cu fratele Iurie Braga. Iar fratele Doru Popa, pastor și ex primar de Arad, a avut un mesaj evanghelistic în care i-a chemat pe toți, care încă nu-L cunosc pe Isus ca Domn și Salvator personal, să-și pună în această zi de sărbătoare toată încrederea în El.

Fratele Iurie Braga, pastorul bisericii, povestind despre minunile Domnului a spus că, timp de trei ani cât a durat construcţia noii clădiri, nu a murit nici un membru din Biserică: „În Răzeni avem două cimitire, cel vechi şi cel nou. Când la Primărie se discuta propunerea de a ne oferi un loc de înmormântare în cimitirul cel nou, unul din consilieri a zis că baptiștii nu au nevoie de loc în cimitirul nou, pentru că la ei nu moare nimeni...”

Noul lăcaş a fost finisat cu suportul fraţilor din Chicago, România, Misiunea Biblică din Moldova, Organizaţie OM, Uniunea Baptistă din Moldova, Uniunea Baptistă din Croaţia, biserica locală şi mulţi alţii. Dumnezeu să reverse din belșug din binecuvântările Sale peste toți care au contribuit la construcția acestui sfânt locaș și să facă să avem tot mai multe asemenea Case de Rugăciune!

Close