Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Electoral

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Electoral

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Electoral

ghiletchi_1

Biroului Permanent

al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlul de inițiativă legislativă proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Electoral nr. 1381 din 21.11.1997.

Anexe:

  1. Proiectul de lege
  2. Nota Informativă

Deputat în Parlament

Valeriu GHILEȚCHI

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea Codului Electoral nr. 1381 din 21.11.1997

Articol unic – Codul Electoral nr. 1381 din 21.11.1997 (publicat în Monitorul Oficial nr.81 din 08.12.1997) se modifică și completează după cum urmează:

  1. Articolul 1, la noțiunea  minim de locuri speciale de afișaj electoral enunțul „Suprafața minimă acordată unui concurent electoral pe un panou este de 1 m2” se exclude după cuvintele „pentru toți” se adaugă un enunț cu următorul cuprins:

„În acest spațiu, fiecare concurent electoral poate aplica un singur afiș electoral, ce nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură.”

  1. La articolul 47

După alineatul (1), se adaugă un nou alineat (11) cu următorul conținut:

„(11) Pe durata întregii perioade electorale concurenților electorali li se interzice utilizarea sistemelor de comunicare vizuală ce includ panouri publicitare, standuri, instalații și construcții (situate separat sau pe pereții și acoperișurile clădirilor), tablouri suspendate electromecanice și electronice.”

Alineatul (4) se exclude.

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea
Codului Electoral nr. 1381 din 21.11.1997

Perioadele campaniilor electorale sunt cunoscute pentru publicitatea excesivă din partea multor concurenți electorali. Deși comunicarea cu publicul prin intermediul publicității poate contribui la creșterea nivelului de educație politică a cetățenilor, publicitatea excesivă poate crea o impresie eronată despre un concurent electoral, iar importanța participării în discuții directe cu cetățenii și dezbateri televizate poate fi diminuată considerabil. Nu o singură dată, s-au atestat candidați care au investit sume importante în publicitate electorală, și totuși au refuzat să participe la toate dezbaterile publice, cu toate că dezbaterile publice oferă o posibilitate mult mai reală de a aprecia cunoștințele și abilitățile candidatului. Este important de subliniat, că în campania pentru alegerile parlamentare din 2014, pentru publicitatea stradală și poligrafică au fost cheltuite peste 13,5 milioane lei. În contextul în care, începând cu anul 2016, partidele politice vor obține finanțare de la bugetul de stat (circa 40 milioane lei în 2016), este imperativ să ne asigurăm că banii obținuți din impozitele cetățenilor să fie utilizați în scopul creșterii educației politice a populației, și nu pentru crearea unei imagini politice artificiale prin intermediul publicității stradale. Nu în ultimul rând, publicitatea excesivă, în special, panourile publicitare, standurile și alte mega instalații oferă un aspect inestetic localităților din țară și periclitează securitatea circulației rutiere.

În acest context, proiectul de lege privind modificarea Codului electoral, propune limitarea numărului de afișe pe care fiecare concurent electoral le poate plasa în spațiile special amenajate. Totodată, proiectul interzice utilizarea panourilor publicitare, standurilor, instalațiilor și construcțiilor (situate separat sau pe pereții și acoperișurile clădirilor), tablourilor suspendate electromecanice și electronice. Lista publicității exterioare care urmează a fi interzisă pentru a fi utilizată de către candidați pe parcursul campaniei electorale, este extrasă din Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27.06.1997, art. 16.

Principiile folosite în proiect de lege au fost aplicate recent în campania alegerilor locale în România și au fost bine recepționate de către cetățeni. Alte țări europene, la fel au implementat cu succes prevederi ce țin de limitarea propagandei electorale prin publicitatea stradală. Datorită faptului că proiectul nu implică anumite costuri și, ținând cont de argumentele expuse mai sus, adoptarea lui ar putea duce la o creștere a calității campaniilor electorale, accentul fiind pus pe mesajele transmise de către candidați în cadrul dezbaterilor și discuțiilor directe cu cetățenii.

Deputat în Parlament

Valeriu GHILEȚCHI

Related Articles

Close