Proiectul legii privind importul unui autovehicul

Proiectul legii privind importul unui autovehicul

Proiectul legii privind importul unui autovehicul

Prezentul proiect de lege, votat cu unanimitate de voturi, vine să contribuie la îmbunătățirea activității IMSP Spitalului Raional Fălești prin mărirea bazei tehnice cu un autovehicul specializat și dotat cu utilaj performant pentru transportarea bolnavilor în stare gravă.

În acest context, prin prezenta lege se va contribui la eficientizarea activității Spitalului Raional Făleşti, fapt care va asigura acordarea asistenţei medicale prompte şi de calitate și va îmbunătăţi calitatea îngrijirii medicale de urgenţă acordată cetăţenilor din regiune.

 

Close