Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4; ș.a.)

Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4; ș.a.)

Condamnarea regimurilor totalitare este o obligație, inclusiv reieșind din necesitatea racordării legislației Republicii Moldova la prevederile rezoluțiilor înaltelor forumuri internaționale, care au luat o poziție clară și definitorie la acest capitol. Prezentul proiect de lege are drept scop condamnarea politică a acțiunilor ilegale ale regimurilor totalitare: nazismului, stalinismului, bolșevismului (comunismului) care au comis crime împotriva umanității prin genocid, deportări, foamete organizată, colectivizare forțată, represiuni politice, ș.a.

Close