Proiectul pentru combaterea violenţei sexuale împotriva copiior susţinut unanim de Comitetul Permanent APCE

Proiectul pentru combaterea violenţei sexuale împotriva copiior susţinut unanim de Comitetul Permanent APCE

Proiectul pentru combaterea violenţei sexuale împotriva copiior susţinut unanim de Comitetul Permanent APCE

photo (1)

În data de 22 şi 23 mai, capitala Azerbaidjan-ului, Baku, găzduieşte şedinţa Biroului şi a Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

În calitatea mea de Preşedinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale, Sănătate şi Dezvoltare Durabilă al APCE, am participat la această şedinţă, prezentând în faţa Comitetului Permanent un raport întitulat „Combaterea violenţei sexuale a copiilor: spre un sfârşit de succes al campaniei „Unul din cinci”.”

Unul din cinci copii din Europa este victimă a violenţei sexuale. Această statistică tristă a impulsionat toate instituţiile şi organismele europene şi a determinat Consiliul Europei să lanseze o amplă campanie de sensibilizare şi m obilizare a parlamentelor naţionale să adopte măsurile care se impun pentru prevenirea şi combaterea fenomenului.

Convenţia Consiliului Europei privind Protecţia Copiilor împotriva Exploatării Sexuale şi Abuzului Sexual (Convenţia Lanzarote) este primul instrument internaţional comprehensiv în vederea încriminării tuturor actelor de violenţa sexuală a copiilor. Aceasta include măsuri de prevenire a exploatării sexuale şi abuzului sexual al copiilor, de protecţie a copiilor victimă şi de urmărire a infractorilor.

La data intrării în vigoare a Convenţiei, 1 iulie 2010, Consiliul Europei, care este dedicat asigurării respectării drepturilor copiilor, a lansat campania de combatere a exploatării sexuale a copiilor „Unul din cinci” (2012-2014) pentru a alerta liderii politici, specialiştii, societatea civilă, părinţii şi copiii cu privire la acest flagel. În anul 2012, Moldova a ratificat Convenţia Lanzarote aliniindu-se, astfel, măsurilor de prevenire şi combatere a exploatării sexuale și abuzului sexual al copiilor.

În raport am scos în evidență succesele campaniei „Unul din cinci” menționând faptul că în prezent, în 20 de țări au loc campanii de sensibilizare a opiniei publice și de modificare a politicilor în acest domeniu.

La copitolul recomandări, în scopul asigurării impactului maxim și de durată a campaniei “Unul din cinci” am solicitat ca APCE să propună Comitetului de Miniștri să prelungească campania „Unul din cinci” pentru încă un an, până în noiembrie 2015, iar după consultarea Uniunii Europene și a UNICEF-ului, șă instituie Ziua Europeană de combatere a violenței sexuale asupra copiilor.

În concluzie am scos în evidenţă faptul că, dacă Adunarea Parlamentară şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei vor întreprinde măsurile care se impun la această etapă, Campania pentru combatere a violenţei sexuale a copiilor „Unul din cinci” va fi printre cele mai de succes campanii iniţiate vreodată de către această organizaţie.

Mai jos puteți lua cunoștință cu textul Recomandării care a fost unanim votat la Baku.

photo (2)

 Proiect de recomandare

Campania Consiliului Europei de combatere a violenţei sexuale a copiilor „Unul din cinci” a fost lansată în datele 29 şi 30 noiembrie 2010, la Roma şi a fost planificat ca să se desfăşoare pe parcursul a patru ani. Scopul principal al campaniei este de a încuraja semnarea, ratificarea şi implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind Protecţia Copiilor împotriva Exploatării Sexuale şi Abuzului Sexual (CETS Nr. 201), (Convenţia Lanzarote”).

După cum s-a accentuat în Recomandarea 2013 (2013) “Parlamentarii uniţi în combaterea sexuală a copiilor: evaluare intermediară a Campaniei „Unul din cinci”, succesul cel mai mare de până la moment al campaniei a fost, fără îndoială, ratificarea Convenţiei Lanzarote de către 31 de state.

Totuşi, o semnare şi 16 ratificări încă mai urmează a fi obţinute. O implementare integrală a convenţiei în Statele membre (şi non-membre) trebuie asigurată la nivel internaţional, naţional şi local/regional. În acest sens, Adunarea Parlamentară salută răspunsul Comitetului de Miniştri la Recomandarea 2013 (2013), în special invitaţia lansată tuturor Statelor membre care încă nu au ratificat convenţia să o facă până la sfârşitul lui noiembrie 2014.

APCE continuă a fi activ implicată în campanie la diferite nivele, în special, prin Reţeaua Parlamentarilor a cărei 52 de membri s-au angajat, până în prezent, în mai mult de 100 de activităţi şi, de asemenea, prin proiectul pilot din Cipru. Congresul autorităţilor regionale şi locale a Consiliului Europei şi-a intensificat activitatea în cadrul campaniei prin Tratatul oraşelor şi regiunilor de prevenire a violenţei sexuale a copiilor, care a fost deja semnat de către 32 de oarşe, regiuni şi organizaţii. În plus, în prezent, în 20 de ţări au fost lansate campanii naţionale, care sunt concentrate asupra sensibilizării opiniei publice şi modificării politicilor din domeniu. Participanţii la Conferinţa privind Strategia Consiliului Europei asupra Drepturilor Copiilor (2012-2015), care a avut loc la Dubrovnik (Croaţia) în data de 27 şi 28 martie 2014, de asemenea, şi-au reînoit angajamentul lor faţă de Campania „Unul din cinci”  şi au susţinut propunerile înaintate.

APCE  consideră că timpul care a mai rămas pentru atingerea obiectivelor campaniei – până în noiembrie 2014 - este prea scurt. Astfel, recomandă Comitetului de Miniştri să prelungească campania pentru încă un an, până în noiembrie 2015, pentru a asigura atingerea beneficiilor maxime.

APCE recomandă în continuare Comitetului de Miniştri să instituie, preferabil după consultarea Uniunii Europene şi a UNICEF-ului, Ziua Europeană de combatere a violenţei sexuale a copiilor pentru a asigura continuitatea campaniei. Aceasta va oferi Statelor oportunitatea de a continua procesul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la violenţa și abubzul sexual a copiilor şi de a facilita un dialog continuu în societate despre acest flagel.

Close