Săptămâna de Rugăciune

Săptămâna de Rugăciune

Săptămâna de Rugăciune

Săptămâna de rugăciune a Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova

31 decembrie (Vineri)

Rugăciune de mulţumire pentru anul 2010

 • Pentru libertatea propovăduirii Evangheliei (Mt.9:35, 11:6; 1Cor.18:9-11; Fil.1:12-18);
 • Pentru viaţă, sănătate şi protecţia lui Dumnezeu (Dan.6; Is.38:1-20; 3In.2);
 • Pentru pâinea cea de toate zilele (Rut 1:6; Ps.65:9-13; Ps.132:15);

01 ianuarie (sâmbătă)

Rugăciune de mijlocire pentru ţară în anul 2011

 • Pentru pace, bunăstare şi prosperitate în ţară (Ier.29:5-7; Ps.122.6-9);
 • Pentru conducerea ţării: Parlament,Guvern, Premier, Preşedinte (Ezra 6:10; Rom.13:1; 1Tim.2:1-4);
 • Pentru predarea Bibliei în şcoli (Pr.22:6; Mt.19:13-15; Ef.6:4; 2Tim.3:15);

02 ianuarie  (duminică dimineaţa)

Rugăciune pentru răspândirea Evangheliei în 2011

 • Pentru libertatea predicării Evangheliei (uşi deschise) (Rom.1:16; F.A.11:19-21; Col.4:3-4);
 • Pentru evanghelizările în toate raioanele din ţară (Ezec.18:23; 2Pet.3:9; 1Tim.2:4);
 • Îndrăzneală şi înţelepciune pentru fiecare credincios în vestirea Evangheliei (F.A.4:31; Ef.6:19);
 • Pentru misionarii din ţară şi peste hotare (F.A.8:4; 9:15; 3Ioan 5-8);

02 ianuarie (duminică seara)

Rugăciune pentru slujitorii bisericilor: Pastori, diaconi, predicatori

 • Pentru sănătate, putere şi protecţia lui Dumnezeu (1Cor.9:1-23; 2Tes.3:1-2);
 • Pentru familiile slujitorilor şi casele lor (Fac.18:19; Ex.10:9; Ios.24:15; Ef.5:22-6:4);
 • Pentru viziune şi inspiraţie în propovăduire (F.A.4:8; Ef.6:18-19; 1Tes.2:3-4);

03 ianuarie  (luni)

Rugăciune pentru bisericile din ţară

 • Pentru pace şi unitate între credincioşi (In.17:21-23; Ef.4:1-6; In.14:27; Evr.12:14-15);
 • Pentru creşterea spirituală şi numerică (F.A.9:31; 2Pet.3:17-18);
 • Pentru conferinţa cu slujitorii: ”Marea trimitere” (martie)  (Mt.28:19-20; F.A.4:32-33);
 • Pentru conferinţa cu surorile (martie) (Pr.14:1; 31:10-31; 1Tim.5:1-8; 2Tim.1:5; Tit 2:3-5);

04 ianuarie  (marţi)

Rugăciune pentru conducerea Uniunii Bisericilor CEB din Moldova

 • Pentru sănătate şi protecţia lui Dumnezeu (F.A.12:5; 2Tes.3:1-2);
 • Pentru familiile slujitorilor şi casele lor (Ios.24:15; Col.3:18-21);
 • Pentru viziune, înţelepciune şi călăuza Domnului (F.A.15:1-35);

05 ianuarie  (miercuri)

Rugăciune pentru Învăţământul Teologic

 • Pentru nevoile financiare (Rom.12:13; 1Cor.9:11; 2Cor.9:7-15);
 • Pentru studenţi, profesori şi corpul administrativ din învăţământul teologic (1Tim4:16; Tit 2:6-7);
 • Pentru echipament şi materiale didactice;

06 ianuarie  (joi)

Serviciu de închinare, sărbătorile

 • ”Botezul Domnului Isus” (stil nou) (Mt.3:13-17; Mar.1:9-11; Lc.3:21-22);
 • ”Naşterea Domnului Isus” (stil vechi) (Mt.1:18-25; 2:1-23; Lc.2:1-40);

Close