Urcarea lui David pe tron - examenul puterii

Urcarea lui David pe tron - examenul puterii

Urcarea lui David pe tron – examenul puterii

2 Samuel 5:1-5

1. Toate seminţiile lui Israel au venit la David, în Hebron, şi au zis: "Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.
2. Chiar odinioară când Saul era împăratul nostru, tu povăţuiai şi strângeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: "Tu vei paşte pe poporul Meu, Israel, şi vei fi căpetenia lui Israel."
3. Astfel toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat, în Hebron, şi împăratul David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Şi au uns pe David împărat peste Israel.
4. David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat şi a domnit patruzeci de ani.
5. La Hebron a domnit peste Iuda şapte ani şi şase luni, şi la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani peste tot Israelul şi Iuda.

Related Articles

Close