Ziua Familiei, 15 mai 2012

Ziua Familiei, 15 mai 2012

Ziua Familiei, 15 mai 2012

Săptămâna viitoare, pe 15 mai, în țara noastră pentru a treia oară se va sărbători Ziua Familiei. Ca autor al inițiativei legislative de a institui această sărbătoare, doresc, în acest context, să menționez câteva lucruri importante. Ziua Familiei este și bună ocazie de a reflecta asupra semnificației familiei din perspectiva existenţei umane. Or, familia cu certitudine este izvorul și albia vieţii. Cu toate acestea secolul XXI ne pune în fața unei întrebări  sacramentale – va rămâne familia celula de baza o societății sau nu?

Indicatorii statistici din majoritatea țărilor lumii, îndeosebi cele care pretind că formează o societate civilizată, demonstrează clar o criză a instituției familiei. La trei căsătorii corespunde un divorţ, iar pentru familiile tinere rata divorțului este și mai mare. Familia nu mai este un loc de refugiu, ci un loc, unde refulează frustrările și neîmplinirile vieții: scăderea nivelului de trai, nesiguranţa zilei de mâine, marginalizarea socială, etc. Zilnic aflăm despre orori comise contra soţiilor și soților, copiilor și părinţilor. Familia suferă în prezent şi de un alt gen de atac pe care l-am putea numi atac ideologic. Tot mai des se vehiculează ideea, că familia este o instituţie depăşită, sugerându-se subtil imaginea cuplului liber, inclusiv a celui homosexual, ca substitut al familiei tradiţionale. Emanciparea cuplului este însă o modă cu consecinţe nefaste, prima dintre ele fiind numărul alarmant de copii născuţi în afara căsătoriei. Așa numitul ”cuplu liber” nu poate oferi unui copil normalitatea şi grija pe care acesta ar găsi-o într-o familie obișnuită. Se creează un alt model al familiei, în contrast cu modelul tradiţional.

Așadar, a sosit timpul când familia trebuie apărată. Ea este ameninţată astăzi de numeroase primejdii care vin din interiorul sau din exteriorul ei: adulterul, violența, divorţul, avortul, abandonul copiilor, etc. Familia trebuie apărată pentru că este prima și unica instituție care se sprijină pe legătura indisolubilă dintre bărbat şi femeie şi care se completează cu o nouă lume în care apar copiii. Dumnezeu a zis la începutul creației ,,nu este bine ca omul să fie singur”. Zicând astfel, El a creat instituția familiei. Dragoste, respect reciproc, dăruire de sine, relații emoționale, responsabilitate, comunicare, creștere, educație sunt doar câteva din cuvintele care definesc familia. Ea este un mijloc de a promova valorile fundamentale ale societății și mai ales, valorile morale. Familia este unica instituție care deține soluţia la problema demografică care devine tot mai acută în țările occidentale. Din păcate, iarna demografică amenință nu doar țările din vest, dar și cele din est, inclusiv Republica Moldova. Dacă dorim ca națiunea noastră să aibă viitor, să nu uităm că doar familia asigură viitorul națiunii.

Dragi colegi, vreau de asemenea să vă reamintesc, că ziua de 15 mai este proclamată de către Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite ca fiind Ziua internațională a Familiei. În acest an această zi se va desfășura sub genericul: „Asigurarea echilibrului între muncă și familie”, tema fiind abordată sub următoarele aspecte:

  • Factori ce au impact asupra echilibrului dintre locul de muncă şi familie;
  • Creşterea participării femeilor în câmpul muncii și impactul asupra creșterii și educației copilului;
  • Beneficiile echilibrului dintre locul de muncă şi familie;
  • Importanţa îngrijirii de calitate a copiilor;
  • Tipuri de politici şi programe pentru susținerea familiei.

Această agendă ne vorbește concludent despre faptul că sărbătorirea acestei zile are o importanta mare pentru toată comunitatea internațională. Consider că în ultimii ani și la noi în țară au fost adoptate un șir de legi care vin să susțină familia, care au încercat să micșoreze presiunea crizei economice asupra familiilor, îndeosebi celor social-vulnerabile. Îmbunătățirea cadrului legislativ și celui social au creat premize clare pentru o  creștere constantă a bunăstării familiei. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut și, în primul rând, elaborarea  politicilor și programelor care au drept obiectiv consolidarea familiei cu implicarea nu numai a Legislativului și Guvernului, dar și a societății civile, inclusiv a Bisericii. Creșterea bunăstării familiei sunt una din cheile care duc la rezolvarea problemelor natalității, una din componentele demografice cu care ne confruntăm deja la modul cel mai serios. De aceea, familia trebuie să rămână în permanență în centrul atenției întregii societăți pentru că ea este  un patrimoniu prețios la care nu putem renunța.

Să folosim dar aceasta zi ca un bun prilej de a petrece mai mult timp în sânul familiei, să ne amintim cât de importantă este ea în viața fiecăruia dintre noi, să facem lucruri frumoase împreuna, să ne bucurăm, regăsind aici valorile și sentimentele care ne-au unit și care ne ajută să fim astăzi, cine suntem.

Vreau să închei cu un fragment din rugăciunea apostolului Pavel: ”Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ, și-L rog… să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi…” Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile din țara noastră.

Parlamentul RM, 11 mai 2012

Close