Monthly Archives: aprilie 2010

Dezbaterea se amână pentru 29 Aprilie

Salutări de la Strasbourg. Dezbaterea proiectului de raport: "Discrimnarea pe bază de orientare sexuală şi identitate de gen" a fost amânată pentru după masa zilei de joi, 29 Aprilie. Mâine însă va avea loc şedinţa comis ...

26-30 Aprilie 2010- sesiunea de primăvară a APCE

În perioada 26-30 aprilie, la Strasbourg, se va desfăşura sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Printre chestiunile incluse în ordinea de zi este şi un raport întitulat: „Discriminar ...

Ziua Familiei

Proiect HOTĂRÎRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 433 – XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova Parlamentul adoptă prezenta Hotărîre Art.I La ...

Close