Daily Archives: 5 aprilie, 2015

Floriile - Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

Floriile – Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

Luca 19:28-38 28. După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte şi Se suia spre Ierusalim. 29. Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii S ...

Close