Monthly Archives: septembrie 2017

Strigătul de pe cruce

Strigătul de pe cruce

Matei 27: 45. De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, lama sabactani?", adică: "Dumnezeul Meu, Dum ...

Close