Strigătul de pe cruce

Strigătul de pe cruce

Strigătul de pe cruce

Matei 27:
45. De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.
46. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, lama sabactani?", adică: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?"
47. Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: "Strigă pe Ilie!"
48. Şi îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea.
49. Dar ceilalţi ziceau: "Lasă să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască."
50. Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.

Related Articles

Close