Monthly Archives: aprilie 2020

Cina din Joia Mare

Cina din Joia Mare

Ioan 12 1. Cu șase zile înainte de Paști, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. 2. Acolo I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce ședeau ...

La un mic dejun cu Isus

La un mic dejun cu Isus

Ioan 21 După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:Simon Petru, Toma, zis Geaman, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Isus erau împreu ...

Unde este Dumnezeu în vremuri de criză?

Unde este Dumnezeu în vremuri de criză?

Există un fenomen interesant în viața noastră. Când ne este bine, când lucrurile merg așa cum ne dorim, când suntem sănătoși, avem pâine pe masă și pace în casă, nimeni nu se întreabă unde este Dumnezeu. Cum însă apare ...

De ce vă este frică?

De ce vă este frică?

Matei 8:23-26 Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea. Ucenicii s-au apropiat de ...

Close