Alimente sigure și de înaltă calitate pentru o populație mai sănătoasă

Alimente sigure și de înaltă calitate pentru o populație mai sănătoasă

Alimente sigure și de înaltă calitate pentru o populație mai sănătoasă

Valeriu ghiletchi APCE (2)Cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății (7 aprilie), președintele Comisiei Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare durabilă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Valeriu Ghilețchi (Republica Moldova, EPP/CD), a făcut un apel puternic către autoritățile Europene și statele membre în vederea promovării securității alimentare.

"Securitatea alimentară este o preoblemă de sănătate publică la nivel mondial. Bolile intestinale acute cauzate de hrană și băuturi omoară, estimativ, 2 milioane de oameni anual, printre care se numără mulți copii. Trebuie să facem tot ce ne stă în puteri ca să soluționăm această problemă sumbră. Trebuie să educăm oamenii, să îmbunătățim legislația, să supraveghem industria alimentară și să promovăm o dietă sănătoasă".

"Creșterea turismului și a comerțului mărește probabilitatea contaminării. Trebuie să implementăm măsuri concrete prin promovarea consumului produselor regionale și prin armonizarea legislației transfrontaliere. Trebuie să respectăm principiile de precauție pe întreg teritoriul Europei și dincolo, pentru a fi conștienți de nanoparticulele actuale și viitoare din alimente. Acest lucru este cu atât mai important, cu cât metodele de a caracteriza, detecta și măsura efectele adverse și consecințele chimicalelor, conservanților sau ale componentelor pentru ambalare asupra sănătății sunt foarte limitate, începând de la efecte toxice până la cancer".

Făcând referire la rezoluția APCE 1957 (2013), preşedintele Comisiei susţine că "Securitatea alimentară este o provocare continuă pentru noi toți". Valeriu Ghilețchi a subliniat faptul că protecția alimentară este una din premise pentru a garanta siguranța alimentară. Adunarea Parlamentară a încurajat măsurile de protecție alimentară și a făcut apel la reducerea riscurilor pentru sănătate, în particular pentru păturile cele mai vulnerabile (cum ar fi copiii, femeile însărcinate, persoanele alergice sau bolnave), prin înăsprirea standardelor ce țin de pericolele alimentare și cerințele pentru etichetare a alimentelor procesate. Potrivit dl Valeriu Ghileţchi, aceasta necesită o colaborare mai bună între guverne, producători și consumatori. Accesul la cantități suficiente de produse sigure și nutritive este cheia pentru a susține viața și a promova o stare bună a sănătății.

Articolul în engleză:

Safe and high-quality food for a healthier population

On the occasion of World Health Day (7 April), the Chairperson of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), Valeriu Ghiletchi (Republic of Moldova, EPP/CD), has issued a strong call to the European authorities and member States to promote food safety.

Valeriu ghiletchi APCE (1)

“Food safety is a huge public health concern worldwide. Foodborne and waterborne diarrhoeal diseases kill an estimated 2 million people annually, including many children. We must do everything in our power to reduce this grim problem. We must educate people, strengthen legislation, supervise the food chain, and promote a healthy diet.”

“The growth in travel and trade increases the likelihood that contamination can spread. We should implement concrete measures by promoting the consumption of regional products and harmonising cross-border legislation. We need to respect the precautionary principle across Europe and beyond, in order to be aware of present and future nanoparticles in food. This is all the more important, as there are limited methods to characterise, detect, and measure the possible side-effects and consequences of chemicals, preservatives or packing components on health, from toxic effects to cancer.”

Referring to PACE’s 1957 (2013) resolution on “Food security – a permanent challenge for us all”, Ghiletchi pointed out that food safety is a prerequisite for food security. The Assembly encouraged food safety and called for reduce-health risks, in particular for the most vulnerable population (such as children, pregnant women and sick or allergic persons), by strengthening the benchmarks on food hazards and labelling requirements for processed foods. Mr Ghiletchi affirmed that this requires better collaboration between governments, producers and consumers. Access to sufficient amounts of safe and nutritious food is the key to sustaining life and promoting good health.

Sursa: Parliamentary Assembly

Related Articles

Close