Author Archives: Valeriu Ghileţchi

AUDIO: Fiți cumpătați

AUDIO: Fiți cumpătați

TIT 1:1, 4 1. Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia, 4. către Tit, adevăratul meu copil în credinţa ...

Biserica și Statul: separare vs impozitare!

Biserica și Statul: separare vs impozitare!

În ultima vreme se discută tot mai intens despre rolul Bisericii în societate, separarea Bisericii de stat și o eventuală impozitare a Bisericii. Fiind invitatul emisiunii "Politica" moderată de Natalia Morari și Igor Bo ...

Viața este o cale

Viața este o cale

Ioan 13 33. Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi, cum am spus iudeilor că unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum. 36. "Doamne", I-a zis Simon Petru, "unde Te duci?" Isus i-a răspu ...

David şi familia sa

David şi familia sa

2 Samuel 7:27-29 27. Căci Tu însuţi, Doamne al oştirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău, zicând: "Eu îţi voi întemeia o casă!" De aceea a îndrăznit robul Tău să-Ţi facă această rugăciune. 28. Acu ...

Cine este acest Împărat?

Cine este acest Împărat?

28 aprilie 2013 Biserica ”Isus Salvatorul” Matei 21:1-10 , Zaharia 9:9 "Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El  ...

Close